vineri, 21 octombrie 2011

Vienna waits for you

2+2=4 ?

‎" Știm bunăoară de la Camus că vine mereu în istorie o clipă când cei care afirmă că 2+2=4 sunt pedepsiți cu moartea. Iar de la Dostoievski, în alt fel, că 2+2=4 nu mai e viață, ci obârșie a morții. Omului, zice el, i-a fost neîncetat frică de această regulă, o tot caută, de dragul ei străbate oceanele, își jertfește viața în căutarea aceasta, dar se înspăimântă la gândul că va da de ea. E un principiu de moarte, și bun lucru este că uneori 2 și cu 2 mai fac și 5.
Orwell, însă, crede că libertatea înseamnă libertatea de a spune că 2+2=4 și că de îndată ce lucrul acesta e recunoscut restul tot urmează de la sine."
(N.Steinhardt)